Verklaring Medical Device Regulations (MDR)

Tandprothetische Praktijk Kort Tandprothetiek te Almere gevestigd aan Harpstraat 87, Verklaart hierbij in geval sprake is van het vervaardigen van hulpmiddelen onder toepassing van artikel 5 lid 5 van de MDR:

  • Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar cliënten.
  • Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet helemaal wordt voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben.